Välkommen till vår blogg!

Spegeln är en del av Hagagymnasiets Individuella Alternativ. Vi erbjuder v
ägledning i både livet och skolan.

TEMA

Att veta hur samhället fungerar och vad som förväntas av dig som vuxen är en förutsättning för att kunna stå på egna ben. Därför jobbar vi med olika teman under hela året. 

Läsåret 2018/2019


Vi börjar med INTRODUKTIONSVECKOR vecka 34-37 med syftet att lära känna varandra och verksamheten.

Läsåret 2017/2018

TEMA Norrköping
  • Vi har blandat teori med fysisk aktivitet och studiebesök i detta tema. Vi har besökt olika platser i och närhet av Norrköping. 
  • Djurön, stadsvandring, diskgolf och minigolf i folkparken, Glansgruvan, dialekter, Norrköping förr och nu, Svensksundsviken, stadsmuseet m.m.
TEMA Arbetsliv
  • Vi använde oss av arbetsformedlingen.se som grund. Eleverna fick göra intressetest och vi såg tillsammans på olika yrkesfilmer. Med hjälp av mentimeter.se kunde alla delta i diskussioner kring praktik och vilka yrken som är intressanta. 
  • Studiebesök på Second Chance School. Vi fick en kort information om verksamheten. Man kan läsa mer på: http://www.secondchanceschool.se/
  • Vi har testat att skriva CV och personaligt brev.
  • Vi har varit på studiebesök på Willys i Hageby, Skogslotten, KOMVUX Slussen och Ungdomskontoret.
  • Vi har haft flera personer på besök hos oss - Emelie som är vakt, Patrik från Lidl, Maria och Stina från Arbetsförmedlingen, Joel som är sanerare och Henrietta som är arbetskonsulent på IAs arbetslivsspår.
TEMA: Sinnen
Vi pratar och exprimenterar om känsel, syn, hörsel, smak, lukt och om det sjätte sinnet.

TEMA: Ekonomi

Privatekonomi: vi ser filmer i serien “Livet och pengarna” och vi diskuterar ord mm ur lärarhandledningen
https://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/arskurs-7-9/livet-och-pengarna/
https://www.youtube.com/watch?v=a594x4QCAEM

Budget: https://www.efn.se/tagg/budget/sa-funkar-det-budget/

Egen lägenhet: Varje elev “får” en etta, 25000kr och en IKEA-katalog. Uppgift: fyll lägenhet med möbler och annan inredning. Skriv upp kostnader och klistra in bilder på det du väljer.

Besök av bankman: Pratar om regler för myndiga, legitimation, lån, mm.

TEMA: Tobak
Information om Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 och om den nya tobakslagen från maj 2016. Vi har en diskussion om “den stora blåsningen”.

Vi ser filmen “TOBAKSBARN”.


Skolsköterska Paula kommer och informerar om att sluta röka.

Se kort film med bloggaren Daniel Holmström som också är ambassadör för Tobaksbarn: https://www.youtube.com/watch?v=DdsLPLvwUkk
Se film om att sluta röka som andra elever gjort: https://www.youtube.com/watch?v=kvxTdZqLfYg


Vi pratar om TOBAKSREKLAM. Hur påverkar det oss? Reklamfilmer: NY REKLAM - för att sluta röka:


https://www.youtube.com/watch?v=W1Pd7Eh0Q00


Vi skriver en informationstext om rökning

TEMA: Djur


Temats syfte:
Att tillsammans utforska vilda och tama djur i vår närhet.

Innehåll:
Eget arbete under temat - skriva om ett utrotningshotat djur.  


Temats koppling till läroplanen
Biologi
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av( både systematiska undersökningar och) olika typer av källor.


Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Hämtat ur Läroplan för grundskolan sid 111

Vi börjar med INTRODUKTIONSVECKOR vecka 34-37 med syftet att lära känna varandra och verksamheten.


Läsåret 2016/2017 jobbade vi med TEMA: Östergötland, Arbetsliv, Räddning, Rymden och Norrköping.

Läsåret 2015/2016 jobbade vi med TEMA: vatten, djur och natur, tidning och arbetsliv.

Läsåret 2014-2015 jobbade vi med TEMA: val, sinnen, migration, arbetsliv och Östergötland.