Välkommen till vår blogg!

Spegeln är en del av Hagagymnasiets Individuella Alternativ. Vi erbjuder v
ägledning i både livet och skolan.

Om vår verksamhet


 1. Spegeln, tidigare basklass, är en del av Hagagymnasiets Individuella alternativ. Målgruppen är
 2. ungdomar i åldrarna 16-20 år (som fullföljt grundskolan) som saknar behörighet till nationellt program i gymnasieskolan och har en komplex social problematik där samverkan krävs. Verksamheten ska omfatta cirka 20 ungdomar och insatsen erbjuds som bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Spegeln har eget hus med trädgård i Skarphagen, på Lövstadgatan 1-3. Personalen består av lärare och skolterapeuter. Personaltätheten är hög (8 personal). 
 3.  
 4. Spegelns verksamhet syftar till att möjliggöra för eleven att utvecklas för att kunna leva ett bra fungerande, socialt liv. Det vill säga:
  • vara en trygg och stabil plats där det finns utrymme för personlig utveckling.
  • få ungdomar i utanförskap att fungera inom samhällets ramar; socialt, i skola, i hemmet eller i eget boende.
  • ändra sitt nuvarande liv, få livsberedskap, må bra, få hopp och goda relationer.
  • hitta motivation för fortsatta studier eller att komma ut i arbetslivet.

 5. Grundskoleämnen som svenska, engelska, matematik och slöjd erbjuds på Spegeln. (Även andra grundskoleämnen kan anordnas inom IMIND på Hagagatan eller i samarbete med tidigare grundskola.)

  I verksamheten sker många studiebesök ute i samhället och i arbetslivet. Praktik kan också ingå i ungdomens studieplan. 

  Efter att ha gått på Spegeln kan ungdomarna söka sig till annat introduktionsprogram/andra studier eller arbetsmarknaden. Tiden på Spegeln kan variera utifrån ungdomens framsteg, men är maximerad till 2 år. Kontakt: vänd dig till din socialsekreterare eller rektor enligt ovan. 


 1. Nedan ser du ett schema för en vecka på Spegeln. Då det inte står något specifikt på schemat lägger man in sin individuella planering som kan vara till exempel: matlagning på onsdagar, bakning på fredagar, studier, spela spel, samtal, pyssla, jobba med körtkortsteori, spela instrument och göra utflykter.