Välkommen till vår blogg!

Spegeln är en del av Hagagymnasiets Individuella Alternativ. Vi erbjuder v
ägledning i både livet och skolan.

tisdag 29 augusti 2017

Dagens uppgift

Uppdrag med datorn

1.  NAMNSKYLT
 • Öppna ett Pagesdokument.
 • Skapa en namnskylt med ditt förnamn och en bild.
 • Anpassa storlek på text och bild så att skylten blir ungefär 12 cm x 8 cm.
 • Gör tre olika namnskyltar som du skriver ut. Välj sedan en som du gör en skylt av.

2. PAGES
 • Välj ut några bilder från internet
 • Lägg in dem i ett pages-dokument.
 • Skriv en rubrik i roligt format.
 • Skriv lite om bilderna.

3. KEYNOTE
 • Välj ut minst 5 bilder från introt.
 • Lägg in dem i olika diabilder i Keynote.
 • Skriv något på varje diabild.
 • Testa att använda minst tre olika animationer.

4. iMOVIE

 • Använd bilder från introt.
 • Gör en film.
 • Lägg till ljud och musik.
 • Spela gärna in berättarröst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar